Tin tức

Thị Trường Tài chính TV 

Các loại đất không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ từ 1/8/2024

Các loại đất không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ từ 1/8/2024

(Thị trường tài chính) - Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8/2024 quy định Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ mà không vi phạm pháp luật...